9 NSTDA Startup : Deep-Tech Startup โดย สวทช.

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2022 ณ ห้องแถลงข่าว อว. ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร… สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ  ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. ร่วมงานแถลงข่าวการขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ของ สวทช. ในโครงการ “9 ดีปเทคสตาร์ทอัป หรือ 9 Deep-tech Startup” โดยเปิดตัวแผนงาน 9 NSTDA Startup : Deep-tech Startup เพื่อขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กล่าวว่า… สวทช. เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในด้านการวิจัยและพัฒนาที่สร้างคุณค่า และ ต่อยอดให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ วทน. และ ให้ความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการนักลงทุน รวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนและต่อยอดผลงาน “วทน. จากหิ้งสู่ห้าง” เพื่อเชื่อมโยงให้เอกชนเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้การวิจัยและพัฒนาที่รับโจทย์เพื่อทำวิจัยแล้วถ่ายทอดสิทธิ์ หรือ Licensing แบบเดิม อาจไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เนื่องจากเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลและส่งผลกระทบต่อหลายสาขาอาชีพมากขึ้น

ดังนั้น… เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งผ่านงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ในรูปแบบธุรกิจใหม่… สวทช. จึง ขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ ภายใต้กลไกการส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์อีกรูปแบบหนึ่งของ สวทช. หรือที่เรียกว่า “นาสท์ด้า สตาร์ตอัป หรือ NSTDA Startup” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา… เพื่อผลักดันผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยังช่วยตอกย้ำศักยภาพงานวิจัยสู่การตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม โดยการแถลงข่าวครั้งนี้มีสตาร์ตอัป ที่ได้รับการอนุมัติจาก สวทช. จำนวน 9 ผลงาน ซึ่งกลไกของ NSTDA Startup นี้จะช่วยตอบโจทย์การเร่งให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือ RDI ให้เร็วยิ่งขึ้น… โดยหลักคือ จะมีกลุ่มนักวิจัยเข้าร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน และหรือ สวทช. ในการปั้นโมเดลธุรกิจ หรือ Business Model จากผลงานวิจัยของสวทช. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นแผนธุรกิจ หรือ Business Plan อย่างเป็นรูปธรรม แล้วก้าวไปสู่การร่วมจัดตั้งเป็นบริษัทสตาร์ตอัป

สำหรับ NSTDA Startup มีนักวิจัยและบุคลากรวิจัยที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้หลายศาสตร์ และ พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบสตาร์ตอัป ที่ต่อยอดธุรกิจจากงานวิจัยและพัฒนาจากองค์กรวิจัยระดับประเทศมากถึง 9 ราย ซึ่งพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกสู่สาธารณชนแล้ว โดยจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมาร่วมผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีกับ NSTDA Startup และถือเป็นการเปิดโลกการลงทุนใหม่ เพื่องานวิจัยจากแหล่งการลงทุนใหม่ของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศต่อไป โดยในปัจจุบันจดทะเบียนบริษัทแล้วจำนวน 7 บริษัท และอยู่ระหว่างเตรียมจดทะเบียนอีก 2 ผลงาน ซึ่งสตาร์ตอัป ของ สวทช. เป็น Deep-Tech Startup ที่ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม ประกอบด้วยสตาร์ตอัปด้าน Biotechnology & BIO Service… ด้าน Digital… ด้าน Aging Society/Quality of Life  และ สตาร์ตอัปด้าน ความงามและอาหารเสริม เป็นต้น

ส่วนแผนงาน 9 NSTDA Startup : Deep-Tech Startup เพื่อขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ ประกอบด้วย 

  • ด้านอุตสาหกรรม Biotechnology & BIO Service  ได้แก่ บริษัท ไบโอเทค โกลเบิ้ล อินโนเวชั่น จำกัด ให้บริการแพลตฟอร์มด้าน Biotechnology และ Life Science ที่ครบวงจรรายแรกของประเทศที่ครอบคลุมครบถ้วนทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเครือข่ายธุรกิจ
  • ด้านอุตสาหกรรม Digital ได้แก่ บริษัท เอไอไนน์ จำกัด หรือ AI9 เป็นแพลตฟอร์ม AI ของบริษัทไทยรายแรกที่ให้บริการการถอดเสียงการประชุมโดยใช้เทคโนโลยี AI…  บริษัท ดาร์วินเทค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดอาหารและดูแลสุขภาพในสถานศึกษาแบบครบวงจร… บริษัท บิ๊กโก อนาไลติกส์ จำกัด ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data / Data Analytic ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนที่ลดลง
  • ด้านอุตสาหกรรม Aging Society/Quality of Life ได้แก่ โครงการ รีไลฟ์ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมจดทะเบียนในนามบริษัท รีไลฟ์ จำกัด ผลิตกระจกตาชีวภาพที่ไม่ต้องรอบริจาคจากผู้อื่น สามารถใช้ได้เลย สามารถออกแบบค่าสายตาให้เหมาะกับคนไข้แต่ละคน ไม่มีความเสี่ยงจากการใช้กระจกตาจากผู้อื่นหรือวัสดุเทียม… บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ให้บริการแพลตฟอร์ม Game-Based Neurofeedback System ช่วยฟื้นฟูศักยภาพการเรียนรู้ได้ถึง 5 ด้าน และวัดผลได้อย่างแม่นยำ
  • ด้านอุตสาหกรรมด้านความงามและอาหารเสริม  ได้แก่ บริษัท สไปก์ อาร์ชิ เทคโทนิคส์ จำกัด ผลิตเข็มขนาดไมโคร หรือ Microneedle ในรูปแบบแผ่นแปะเทคโนโลยี Microspike ที่มีลักษณะพิเศษความเฉพาะที่สามารถดีไซน์ได้ตามต้องการของลูกค้าที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้สามารถนำส่งสารสำคัญผ่านผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ… บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด ใช้ประโยน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ นำเทคโนโลยีด้านไบโอรีไฟเนอรี่และไฮบริดมาผลิตสารออกฤทธิ์มูลค่าสูงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และ โครงการ KANTRUS การผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุออกฤทธิ์สำหรับเครื่องสำอางและการแพทย์ เช่น โปรตีนอีจีเอฟ ที่มีความบริสุทธิ์และความสามารถในการออกฤทธิ์สูง ในราคาที่เข้าถึงได้

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วยเหลือผู้ประกอบการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ สมอ. หรือ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เสนอมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19 โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มอก. และค่าธรรมเนียมใบรับรองระบบงาน ISO เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกว่า 10,000 ราย รวมมูลค่ากว่า 110 ล้านบาท…

SCG HEIM… เมื่อ SCG ลุยตลาดรับสร้างบ้าน

เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน คุณสิทธิพร สุวรรณสุต ได้ออกมาบอกตัวเลข “บ้านเดี่ยวสร้างเอง” ของปี 2561 ว่า… มูลค่าตลาดรวมอยู่ราว 1.4 แสนล้านบาท

Sarah Dessen

Silence Is So Freaking Loud ~ Sarah Dessen

ความเงียบในทางสังคมและของปุถุชนผู้ที่ต้องทำมาหากินกับแรงกายและปัญญาตัวเอง จึงเป็นได้เพียงการหยุดพูด… หยุดถาม… หยุดเล่า… หยุดขอ และ หยุดเพราะไม่เหลืออะไรจะพูดอีก… ซึ่งความเงียบจากสาเหตุทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ นั่นหมายความว่า… ความเงียบมีความหมายของสารที่ส่งออกไปไม่ต่างจากการพูดหรือการสื่อสารวิธีอื่น

ประตูเชียงของ…

ยังคงวนเวียนอยู่ในเวียงเชียงรายต่ออีกวันน๊ะครับ… ไหนๆ ข้อมูลก็วิ่งอ้อมเมืองเชียงรายแล้ว ก็น่าจะมาดูสะพานมิตรภาพไทย-ลาวทางเหนือกันบ้าง