5 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย และ Long Term Resident Visa 10 ปี 

LTR Visa

เป้าหมายการผลักดัน GDP ไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นให้ได้ปีละไม่น้อยกว่า 3% ครอบคลุมอุตสาหกรรมรถยนต์… อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์… อุตสาหกรรมยา… อุตสาหกรรมดิจิทัล และ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยในช่วงต้นเดือนมกราคม 2022 ที่ผ่านมา… ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติแต่งตั้ง ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย โดยให้มีผลตั้งแต่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565… ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการเชิงรุกดึงดูดการลงทุนของประเทศไทย

โดยไม่รอช้า… ม.ล.ชโยทิต กฤดากร และ ทีมปฏิบัติการเชิงรุกดึงดูดการลงทุนภายใต้การนำของท่าน ก็เปิดแผนดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมูลค่า “หนึ่งล้านล้านบาท” โดยแถลงแนวทางต่อผู้สื่อข่าวว่า… ทีมปฏิบัติการเชิงรุกฯ ได้วางแผนการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายในช่วง 1-2 ปีนี้ ผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 ประเภท ดังนี้

  1. อุตสาหกรรมรถยนต์
  2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  3. อุตสาหกรรมยา
  4. อุตสาหกรรมดิจิทัล 
  5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ซึ่งอุตสาหกรรมหลักทั้ง 5 ประเภท เป็นอุตสาหกรรมที่เราต้องพึ่งพาต่างประเทศ และยังไม่มีศักยภาพที่จะทำเองได้ จึงจำเป็นต้องหาทางดึงนักลงทุนเข้ามาพัฒนาในประเทศ โดยถ้าเอารถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และท่องเที่ยวมารวมกันจะพบว่า… แค่ 3 ประเภทอุตสาหกรรมนี้ ก็จะมีผลต่อ GDP มากถึง 50% และหากทำได้ทั้งหมดจะช่วยผลักดัน GDP ให้ขยายตัวได้อีกราวปีละ 3%

ต่อกรณีอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV นั้น… ทางคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้หารือกับผู้ประกอบการในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 15 รายเดิมที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว ทั้งญี่ปุ่น ยุโรป และ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งยังมีจากประเทศจีนเข้ามาเพิ่มอีก 3-4 ราย ก็ได้รับการตอบรับที่ดี

โดยการผลักดันอุตสาหกรรมทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นปีก่อน ทีมปฏิบัติการเชิงรุกฯ ได้หารือกับสถานทูตทั้งเอเชีย ยุโรป และ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งหอการค้าต่างประเทศ และ บริษัทที่ลงทุนในประเทศ… ทั้งหมดได้สะท้อนความต้องการว่าอยากให้รัฐช่วยปลดล็อกเรื่องวีซ่า ซึ่งขณะนี้ก็ได้ดำเนินการจัดทำสิทธิประโยชน์ทางด้านวีซ่าสำหรับผู้พำนักระยะยาว หรือ LTR Visa หรือ Long Term Resident Visa สูงสุดเป็นเวลา 10 ปี รงมทั้งการขยายเวลาการแจ้งที่พำนักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อครบ 1 ปี จากเดิมที่ต้องแจ้งทุกๆ 90 วัน… และจะมีผลในทางปฏิบัติประมาณ 2 เดือนจากนี้

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

นนทบุรีสมาร์ทซิตี้…

จังหวัดนนทบุรีโดยท่านภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดหาโซลูชัน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จ.นนทบุรี ไม่ว่าจะเป็น เรื่องนํ้าท่วม ขยะ ความปลอดภัย และการจราจร หรือ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ DEPA มีโซลูชันเรื่องนี้รองรับไว้แล้ว เพื่อนำมาปรับใช้กับศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ที่พบว่า มีการร้องเรียนเรื่องการควบคุมอาคารแต่ละปีจำนวนหลายเรื่อง หากมีข้อมูลหรือโปรแกรมพร้อมดำเนินการก็ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการเข้าไปดำเนินการให้ล่าช้าอีกต่อไป

BioMass

โรงไฟฟ้าชุมชน… ความคืบหน้าการประมูล และ ระบบนิเวศน์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน

ประเด็นเกษตรกร และ ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อป้อนโรงไฟฟ้า และ การได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าของชุมชน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างตอบรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนอย่างน่าสนใจ… โดยเฉพาะการจัดทำแนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล… ซึ่งมีกรอบการหารือแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ประเภทไม้โตเร็ว เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

desalination plant

EEC และความมั่นคงเรื่องน้ำ

สถานการณ์น้ำภาคตะวันออกถือว่าหนักหน่วงรุนแรงมากในปีนี้ และแนวโน้มชี้ชัดว่า… ความต้องการใช้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ครอบคลุมพื้นที่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ยังเห็นโอกาสเกิดวิกฤติได้ง่ายมากในหลายๆ กรณี

Investing Risk Control-

จิตวิทยาและอารมณ์… พื้นฐานการลงทุนให้รวยด้วยคริปโต

ณ ช่วงเวลาที่ราคาสินทรัพย์ลงทุนวิ่งขึ้นสูงที่สุด จะหมายถึงระดับความเสี่ยงได้ขึ้นไปจนชนจุดที่เรียกว่า MAX RISK POINT หรือ จุดเสี่ยงสูงสุด แต่อารมณ์นักลงทุน ณ จุดนั้นกลับอยู่ในภาวะ Euphoria หรือ อิ่มเอิบใจ… และเมื่อราคาสินทรัพย์ลงทุนเริ่มย่อตัวลงจากเหตุผลใดก็ตามแต่ อารมณ์นักลงทุนจะเริ่มเข้าสู่ภาวะวิตกหวั่นไหว หรือ Anxiety… และอารมณ์ของนักลงทุนก็จะยิ่งแย่ลงตามลำดับ เมื่อราคาสินทรัพย์ลงทุนยังลดต่ำลงไปเรื่อยๆ กระทั่งถึงจุดต่ำสุดจนชนจุดที่เรียกว่า MAX FINANCIAL OPPORTUNITY POINT หรือ โซนโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุด แต่อารมณ์ของนักลงทุน ณ จุดนั้นมักจะอยู่ในภาวะ Depression หรือ ซึมเศร้าไปแล้ว… แต่ถ้ารอดหรือผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ อารมณ์นักลงทุนก็จะเริ่มกระปรี้กระเปร่าและโลกสวย หรือ Optimism อีกรอบ… ทั้งๆ ที่ราคาสินทรัพย์กำลังพุ่งขึ้นไปชนจุดเสี่ยงสูงสุดอีกครั้ง