ยามเมื่อลมโหมแรง
บางคนสร้างกำแพง
บางคนสร้างกังหัน

ยอดส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรกผ่าน BOI ทะลุ 1.8 แสนล้านบาท

คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI เปิดเผยว่า… สถิติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนไตรมาสแรกระหว่างมกราคม – มีนาคม ปี พ.ศ. 2566 มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 397 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และ มีมูลค่าเงินลงทุน 185,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน