ยามเมื่อลมโหมแรง
บางคนสร้างกำแพง
บางคนสร้างกังหัน

ภาวะหนี้ครัวเรือนไทยและแนวโน้ม

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ… คุณดนุชา พิชยนันท์ ได้เปิดเผยตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่หลายฝ่ายเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางตัวแปรทางเศรษฐกิจเกือบทุกตัวยังอ่อนไหวและวางใจอะไรไม่ได้… ข้อมูลจากเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยืนยันว่า… ภาวะหนี้ครัวเรือนไทยในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2565 ชะลอตัวลง แต่ยังทรงตัวสูง ที่ระดับ 86.9% ต่อ GDP โดยหนี้เสียทั้งระบบยังทรงตัว แต่ต้องจับตาความเสี่ยงสินเชื่อเช่าซื้อ หลังพบการค้างชำระตั้งแต่ 30-90 วันเพิ่มขึ้น ขณะที่การจ้างงานในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น และ ตัวเลขหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL  ต่อสินเชื่อรวมในระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ระดับ 2.62% ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา