ยามเมื่อลมโหมแรง
บางคนสร้างกำแพง
บางคนสร้างกังหัน

Obesity Drug… ยารักษาโรคอ้วน

Lilly’s Mounjaro™ เป็นยารักษาโรคอ้วน หรือ ยาลดน้ำหนักที่ได้รับการอนุมัตจาก U.S. Food and Drug Administration หรือ FDA ไปเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม ปี 2022 ในขณะที่ Wegovy® (semaglutide) ก็เป็นยารักษาโรคอ้วนเรื้อรัง ที่ได้รับอนุมัติจาก FDA มาตั้งแต่ปี 2014 และ มียาอีกหลายตัวจากบริษัทยามีชื่อเกือบทุกแบรนด์ที่เร่งทำยารักษาโรคอ้วนเรื้อรังออกสู่ตลาด เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley คาดว่าจะมีมูลค่าทางการตลาดจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เป็น 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2030 ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับโรคความดันโลหิตสูงที่เดิมทีไม่ได้รับความสนใจ