ยามเมื่อลมโหมแรง
บางคนสร้างกำแพง
บางคนสร้างกังหัน

Pangenome… แผนที่พันธุกรรมมนุษย์ฉบับแพนจีโนม

การตีพิมพ์เผยแพร่ร่างแรกของแผนที่พันธุกรรมมนุษย์ฉบับ “Pangenome หรือ แพนจีโนม” หัวข้อ A Draft Human Pangenome Reference ในวารสาร Nature และวารสารวิชาการในเครือ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2023 ที่ผ่านมา อันถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ นับตั้งแต่การรวบรวม ข้อมูลพันธุกรรม หรือ Genome ของมนุษย์ได้สำเร็จครั้งแรกเมื่อปี 2003 ซึ่งต่อมานักวิทยาศาสตร์ยังสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของ Genome มนุษย์ดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ ในปี 2022 อีกด้วย