ยามเมื่อลมโหมแรง
บางคนสร้างกำแพง
บางคนสร้างกังหัน

United States Debt Ceiling… เพดานหนี้สหรัฐ

เพดานหนี้ หรือ Debt Ceiling ที่กำลังกลายเป็นประเด็นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง “นโยบายเพดาหนี้” ล่าสุดของสหรัฐอเมริกา ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าจะเป็นทางรอดเส้นสุดท้ายของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในยุคดอกเบี้ยบาน งานน้อย และ ข้าวยากหมากแพง ที่เกิดขึ้นกับทุกชาติเมื่อต้องเผชิญชะตากรรมในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ และ อ่อนไหวที่จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนมาก