ยามเมื่อลมโหมแรง
บางคนสร้างกำแพง
บางคนสร้างกังหัน

ผลการศึกษาโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชียงใหม่

สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง เส้นทางโรงพยาบาลนครพิงค์–แยกแม่เหียะสมานสามัคคี มีระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นโครงการระบบขนส่งสาธารณะหลักของจังหวัดเชียงใหม่ ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. มีข้อเสนอแนะให้เริ่มก่อสร้างก่อนเป็นลำดับแรก