ยามเมื่อลมโหมแรง
บางคนสร้างกำแพง
บางคนสร้างกังหัน

ETFs… เครื่องมือลงทุนเพื่อให้เงินทำงาน

ETF หรือ Exchange Traded Fund จะเป็นกองทุนรวมอีกประเภทหนึ่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ซื้อขายได้สะดวกไม่ต่างจากหุ้น ซึ่งเป็นวิธีการลงทุนที่ง่าย และ ใช้ทุนไม่มากก็สามารถลงทุนทางอ้อมในตลาดทุนซึ่งไม่เป็นมิตรกับรายย่อย และ มือใหม่มาแต่ไหนแต่ไร…