Orbital Reef… อสังหาริมทรัพย์บนชั้นบรรยากาศ

Orbital Reef… อสังหาริมทรัพย์บนชั้นบรรยากาศ

ความน่าสนใจของ Orbital Reef คือแนวคิดโครงการเชิงธุรกิจแบบมิกส์ยูสบนอวกาศ โดยจะถูกจัดสรรเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ และ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์… การผลิตสื่อและคอนเทนต์เพื่อความบันเทิง… รวมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย… โดยการออกแบบในเบื้องต้นจะรองรับการอยู่อาศัยได้สูงสุด 10 คน และมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมดคิดเป็น 90% ของสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้