Plant Prefab

Plant Prefab… โรงงานรับสร้างบ้านจากทุกไอเดีย

Plant Prefab เป็นธุรกิจออกแบบและผลิตโมดูลอาคารแบบ Prefabrication ในเมือง Rialto California ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จหนึ่งของธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบ้าน Prefab ที่เคยติดกับดักเรื่องขนาดและพื้นที่ใช้สอย อันเนื่องมาจากข้อจำกัดเรื่องการเคลื่อนย้ายและขนส่ง ไปสู่การออกแบบผลิตโมดูลอาคารที่แม่นยำ ถึงขั้นติดตั้งบ้านขนาด 1,300 ตารางฟุต หรือราว 120 ตารางเมตร เสร็จสมบูรณ์ภายในวันเดียว