Disposable Food Tray

Disposable Trays and Food Trays… แนวโน้มภาชนะใส่อาหารทานแล้งทิ้ง

แนวโน้มการเสิร์ฟอาหารด้วยถาดแบบใช้ครั้งเดียว ทั้งกินในที่และหิ้วไปกินอีกที่ กำลังได้รับความนิยมเนื่องจากง่ายในการจัดการงานหลังบริการมาก โดยเฉพาะการล้างทำความสะอาดและการจัดเก็บ ที่มีต้นทุนแฝงและความเสี่ยงด้านสุขอนามัยหลายรูปแบบให้กังวล…