EEC ชง 73 โปรเจ็กต์แสนล้าน รับ ครม. สัญจรเมืองระยอง

ความเคลื่อนไหวของตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในกลุ่มจังหวัด EEC ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ที่เตรียมประชุมหารือร่วมกันเพื่อจัดเตรียมวาระเสนอให้ที่ประชุม ครม. ไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ก็ได้โครงการเสนอ ครม. พิจารณามากถึง 73 โครงการ มูลค่ารวมกว่าแสนล้านบาท