SolarRoof

SCG Solar Roof Solution

แดดร้อนๆ อยู่บ้านเปิดแอร์ก็พอไหว แต่พอถึงตอนรับบิลค่าไฟก็เหงื่อตกอยู่ดี ทำให้นึกถึงโซลาร์เซลล์เพื่อแปลงแดดแรงๆ มาเป็นไอเย็นเครื่องปรับอากาศในบ้าน ที่เย็นแล้วเหงื่อไม่ตกตอนบิลค่าไฟมาถึง