ยามเมื่อลมโหมแรง
บางคนสร้างกำแพง
บางคนสร้างกังหัน
Farming as a Service

FaaS : Farming as a Service

FaaS Model ไม่ใช่ของใหม่ แท้จริงแล้วก็คือการรับจ้างทำงานในฟาร์มในไร่ในสวนหรือในนานั่นแหละ แต่…