Above Restaurant

Co-Restaurants… เครือข่ายความอร่อย

งานเขียนเรื่องร้านอาหารเมื่อเสาร์ที่แล้ว ทำให้ผมมีโอกาสได้รับ email จากเพื่อนเก่าท่านนึงที่เป็นเจ้าของร้านอาหารในสหรัฐอเมริกา… ซึ่งท่านขอให้ผมทำบทความเกี่ยวกับร้านอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีอาหารอัพเดทใส่เวบไซต์ไว้ให้ด้วย