Properea

มีข่าวเล็กๆ แทรกอยู่อยู่ในข่าวแจกข่าวแถลงรายสัปดาห์ของกระทรวงคมนาคม ที่มักจะมีข่าวจากหลายๆ ประเด็นมาแถลงให้สื่อมวลชน แต่ผมก็ตาดีไปเห็นประเด็นในพารากราฟเล็กๆ ที่พูดถึงความร่วมมือของกรมโยธาธิการและ สนข. สำนักงานนโยบายขนส่งและการจราจรว่าด้วยการศึกษาโมเดลเมืองใหม่ เกาะติดเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง 17 สถานีครับ

โดยมีนโยบายทั้งพัฒนาสถานีเดิมและเปิดพื้นที่ใหม่ แบ่งเมืองเป็น 3 ขนาด คือ S-M-L พื้นที่ตั้งแต่ 2,000-5,000 ไร่ ในรัศมี 5-10 กิโลเมตรรอบสถานี ได้แก่ 

 1. กรุงเทพ-นครราชสีมา 3 แห่ง 
  1. มีสระบุรี 3,000 ไร่ 
  2. ปากช่อง 3,000 ไร่ 
  3. นครราชสีมา 7,000 ไร่ 
 2. กรุงเทพ-พิษณุโลก มี 5 แห่ง 
  1. ที่พระนครศรีอยุธยา 5,000 ไร่ 
  2. ลพบุรี 5,000 ไร่ 
  3. นครสวรรค์ 5,000 ไร่ 
  4. พิจิตร 5,000 ไร่ 
  5. พิษณุโลก 5,000 ไร่ 
 3. กรุงเทพ-หัวหิน มี 4 แห่ง 
  1. นครปฐม 3,000-4,000 ไร่ 
  2. ราชบุรี 3,000 ไร่ 
  3. เพชรบุรี 3,000-4,000 ไร่ 
  4. หัวหิน 5,000 ไร่ 
 4. กรุงเทพ-พัทยา-ระยอง ปัจจุบันเป็นไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) มี 5 แห่ง 
  1. ฉะเชิงเทรา 2,500 ไร่ 
  2. ชลบุรี 3,000-4,000 ไร่
  3. ศรีราชา 7,000 ไร่ 
  4. พัทยา 5,000-6,000 ไร่ 
  5. ระยอง 4,000-5,000 ไร่

ทั้งหมด 17 ทำเลครับ… ใกล้ที่ไหนก็แวะไปส่องตามอัธยาศัยครับ… การลงทุนมีความเสี่ยง ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันครับ