อนุมัติเพิ่มเมืองอัจฉริยะอีก 15 พื้นที่ทั่วไทย

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565… พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2565 ณ มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และผ่านระบบออนไลน์ โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะที่มีคุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธาน โดยเฉพาะประเด็นการมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ 15 พื้นที่ ใน 14 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. นครระยอง เมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ จังหวัดระยอง
 2. คันทรงโมเดล เมืองแห่งความสุขที่พึงประสงค์และสังคมแห่งการแบ่งปัน จังหวัดชลบุรี
 3. เมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 4. โครงการพิษณุโลกนครอัจฉริยะอย่างยั่งยืน จังหวัดพิษณุโลก
 5. นครเชียงรายสู่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดเชียงราย
 6. เมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดน่าน
 7. โคราชเมืองอัจฉริยะ จังหวัดนครราชสีมา
 8. Smart City อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 9. กระบี่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดกระบี่
 10. จังหวัดพังงาสู่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดพังงา
 11. Satun Smart City จังหวัดสตูล
 12. พัฒนาเทศบาลนครเกาะสมุย สู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 13. หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว จังหวัดสงขลา
 14. ปัตตานีเมืองอัจฉริยะ จังหวัดปัตตานี
 15. เมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ซึ่งการประกาศพื้นที่ใหม่นี้ ทำให้ประเทศไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะรวม 30 พื้นที่ใน 23 จังหวัด ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า 20 ล้านคน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ และ กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะจาก BOI โดย 15 เมืองอัจฉริยะประเทศไทยที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคราวนี้ จะช่วยให้เกิดโอกาสการลงทุนเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่จากภาคเอกชนมูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาท

พร้อมกันนี้… ที่ประชุมยังได้พิจารณาการเสนอเมืองเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ ASEAN Smart Cities Network หรือ ASCN เพิ่มเติม ประกอบด้วย… เชียงใหม่ ขอนแก่น ระยอง และฉะเชิงเทรา จากเดิมที่มีเมืองเข้าร่วมแล้วคือ กรุงเทพฯ ชลบุรี และ ภูเก็ต ซึ่งทั้ง 7 เมืองนับเป็นเป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของรัฐบาล

โดย ASEAN Smart Cities Network ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกประกอบด้วย… 

 • มิติความพร้อมใช้งานของวิสัยทัศน์เมืองอัจฉริยะ 
 • การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะผ่านการมีส่วนร่วมในเครือข่ายฯ 
 • ความพร้อมในการทำงาน 
 • การเชื่อมโยงที่ชัดเจนของโครงการเมืองอัจฉริยะ 
 • ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะ หรือ โซลูชั่น และ
 • การเตรียมพร้อมบุคลากรที่มีทักษะและศักยภาพในการมีส่วนร่วมทำงานกับเครือข่าย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบผลการจัดกิจกรรมสานต่อความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ ASEAN Smart Cities Network หรือ ASCN… โดยผลการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในปี พ.ศ. 2565 ผ่านกิจกรรมการพัฒนากำลังคนด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อาทิ… โครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ หรือ Smart City Ambassadors รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนากำลังคนดิจิทัลรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น… 

กิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนัก อาทิ… การจัดประกวด The Smart City Solution Awards 2022 เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อการบริการภาคประชาชน และ การจัดนิทรรศการ Smart City Expo 2022 ที่จะมีขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2022 นี้ด้วย

ภาพข่าวจาก Prachachat.net

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

อู่ตะเภา… เมืองการบินภาคตะวันออก

Eastern Economic Corridor (EEC) หรือเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุนที่รองรับด้วยความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบสนองทุกรูปแบบการการลงทุนและไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งที่พร้อมทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ… วันนี้ผมจึงเอาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกมาบันทึกไว้กับ properea ครับ!

George Bernard Shaw

Those Who Cannot Change Their Minds Cannot Change Anything ~ George Bernard Shaw

สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนอื่นก็คือคำว่า “ความคิดกับจิตใจ” ที่ใช้เรียกต่อกันนี้ ซึ่งมักจะหมายถึง… ความคิดเห็นในระดับทัศนคติอันถือเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานตัวตนที่คนๆ หนึ่งจะไม่เสียเวลากับ View หรือ มุมมองใหม่หรือข้อมูลอะไรใหม่ๆ อีกเลยก็มีได้… เพียงแต่จะเป็นทัศนคติและจิตใจแบบเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีมากับตัวนานแล้ว… และมักจะแสดงบทบาทขับเคลื่อนพฤติกรรมตัวตนทั้งคิด พูดและกระทำจนถึงขั้นชินชาก็มี

Single-Tower Solar Thermal Power Plant

Single-Tower Solar Thermal Power Plant… โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์

ยุคแห่งการใช้แหล่งพลังงานหลักจากดวงอาทิตย์ ที่เป็นมารดาของระบบสุริยะจักรวาล อันมีลูกหลานเป็นดาวน้อยใหญ่โคจรรอบดวงอาทิตย์ตลอดเวลา… ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

3D FOOD PRINTING

3D Food Printing… ความรู้เบื้องต้น

นวัตกรรมด้านอาหารและการเกษตรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พัฒนาการของสินค้าอาหารหลากหลายรูปแบบ จึงถูกออกแบบเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณภาพเนื้อสัมผัส โภชนาการ รวมถึงสุนทรียภาพในการรับประทานอย่างพิถีพิถันขึ้น… จนนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต เห็นภาพชัดเจนบนวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะบุคคล หรือ Personalised Dietary ที่สามารถปรับแต่งคุณสมบัติอาหารในทุกมิติ โดยเฉพาะคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ต่อความต้องการทางร่างกายของบุคคลแต่ละกลุ่ม เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ นักกีฬา ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือทหารในกองทัพที่ต้องรับการฝึกร่างกายเข้มข้นเป็นพิเศษ