ฝนร้อยปี และ สถานการณ์น้ำท่วมกับแนวโน้มความเสียหายทั่วไทย

ข้อมูลภูมิสารสนเทศของวันที่ 7 กันยายน 2022 จากดาวเทียม Radarsat-2 และดาวเทียม Sentinel-1 ในการดูแลของ GISTDA หรือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พบน้ำท่วมขังทั่วประเทศแล้วกว่า 1,655,983 ไร่ ในหลายลุ่มน้ำสำคัญทั่วไทย และ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่นาข้าว 711,235 ไร่ ซึ่งเสียหายเรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านั้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา… รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลสถานการณ์พายุและฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ปี 2022 ของประเทศไทย โดยประมวลวิเคราะห์จากข้อมูลคาดการณ์ทุกภูมิภาคทั่วโลกของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ IPCC… พบแนวโน้มปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,200 มิลลิเมตรใน 100 ปีข้างหน้า… ซึ่งถ้าเทียบเคียงกับเหตุการณ์น้ำที่ท่วมหลากในปี 1995 และ 2011 ที่เกณฑ์การเกิดน้ำท่วมหนัก คือ ปริมาณฝนที่เกิน 1,200 มิลลิเมตร ซึ่งทั้งหมดจะหมายความว่า… กรุงเทพมหานครและลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมดจะเจอปัญหาน้ำท่วมถี่ขึ้น และ หนักขึ้นคล้ายสถานการณ์น้ำท่วมปี 1995 และ 2011 อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก… และ คำว่า “ฝน 100 ปี” ก็ได้กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ผู้คนกำลังพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ให้รายละเอียดของปรากฏการณ์ฝนร้อยปีว่า เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดฝนตกหนักที่สุดในรอบ 100 ปี หรือ สถานการณ์ที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก และ กินเวลายาวนานกว่าปกติ… ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ใน 100 ปีข้างหน้า แต่ก็ไม่จำเป็นต้องครบ 100 ปีแล้วค่อยเกิด เพราะฝนตกหนักและตกนานในรอบร้อยปีอาจจะเกิดในปีนี้ ปีหน้า หรืออีกร้อยปีข้างหน้าได้หมด

อย่างไรก็ตาม… สถิติพื้นที่น้ำท่วมขังเดือนสิงหาคม ปี 2011 หรือ ปี พ.ศ. 2554 จาก GISTDA ชี้ว่า… ปี 2554 มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังทั่วประเทศ 5.59 ล้านไร่ ซึ่งถ้าเทียบกับสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมขังเดือนสิงหาคม ปี 2022 หรือ ปี พ.ศ. 2565 ที่มีเพียง 1.65 ล้านไร่… ยังถือว่าน้อยกว่าปีน้ำท่วมใหญ่กว่าสามเท่า ซึ่งถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ฝน 100 ปี ในระหว่างเดือนกันยายน–ตุลาคม 2022 แบบตกหนักและตกนานทำลายสถิติ 100 ปีย้อนหลัง… สถานการณ์น้ำส่วนเกินปีนี้ก็คง “เอาอยู่” จนถึงฤดูหนาวที่กำลังใกล้เข้ามา… แต่อะไรๆ ก็อาจจะเกิดขึ้นเหนือความคาดหมายก็ได้

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Soft Loan Re-Open… สินเชื่อเพื่อธุรกิจโรงแรมเพื่อฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

โครงการ Soft Loan Re-Open มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และ ผู้ประกอบการธุรกิจ Supply Chain ในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบการ รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ชาวต่างชาติที่จะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง จากการที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว หลังจากได้รับผลกระทบมาเป็นระยะเวลานานตลอดช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

Data… เมื่อข้อมูลไม่สำคัญเท่าเข้าใจข้อมูล

หลายวันก่อนผมพูดถึง Omnichannel Marketing ไปแบบ Introduce คร่าวๆ พอเป็นเชื้อให้ท่านที่สนใจ ไปต่อยอดศึกษาค้นคว้าต่อ ซึ่งหลายท่านยอมรับว่า ถึงเวลาที่อสังหาริมทรัพย์จะต้องพึ่ง Omnichannel เหมือนธุรกิจอื่นๆ เช่นกัน… ผมได้ข้อความจากเพื่อนท่านหนึ่ง สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาว่า… การจะเลือก Channel ที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาด ควรตัดสินใจจากปัจจัยใดบ้าง

Salesforce Sales Development Agent Professional Certificate บน Coursera

หลักสูตรนี้ให้ความรู้เพียงในระดับพื้นฐานการใช้งาน Salesforce MarTech เพื่อทำ Sales Development Model สำหรับตัวแทนขาย… ซึ่งเป็นงานขายแบบที่ต้องเจรจา โดยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำ เพื่อใช้ประกอบการติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดภายใต้ความสัมพันธ์แบบคนรู้ใจ เช่นกรณีของธุรกิจขายส่งข้าวสารให้เชนร้านอาหารที่ต้องช่วยลูกค้าให้มีข้าวสารในสต๊อกพร้อมใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม… แม้ลูกค้าจะลืมสั่งข้าวเพิ่มทั้งๆ ที่ข้าวสารในสต๊อกเหลือพอขายอีกวันสองวันเท่านั้นเพราะมัวแต่ยุ่ง ข้อมูลวิเคราะห์ในระบบก็จะแจ้งเตือนให้ตัวแทนขายติดต่อลูกค้าเพื่อเตือนกันลืมสั่งข้าวสาร…

GMS Economic Corridors

Greater Mekong Sub-region หรือ GMS หรือกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งประกอบด้วยไทย จีน (มณฑล ยูนนาน) เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมา ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถูกยกให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาภูมิภาค