ฝนร้อยปี และ สถานการณ์น้ำท่วมกับแนวโน้มความเสียหายทั่วไทย

ข้อมูลภูมิสารสนเทศของวันที่ 7 กันยายน 2022 จากดาวเทียม Radarsat-2 และดาวเทียม Sentinel-1 ในการดูแลของ GISTDA หรือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พบน้ำท่วมขังทั่วประเทศแล้วกว่า 1,655,983 ไร่ ในหลายลุ่มน้ำสำคัญทั่วไทย และ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่นาข้าว 711,235 ไร่ ซึ่งเสียหายเรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านั้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา… รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลสถานการณ์พายุและฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ปี 2022 ของประเทศไทย โดยประมวลวิเคราะห์จากข้อมูลคาดการณ์ทุกภูมิภาคทั่วโลกของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ IPCC… พบแนวโน้มปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,200 มิลลิเมตรใน 100 ปีข้างหน้า… ซึ่งถ้าเทียบเคียงกับเหตุการณ์น้ำที่ท่วมหลากในปี 1995 และ 2011 ที่เกณฑ์การเกิดน้ำท่วมหนัก คือ ปริมาณฝนที่เกิน 1,200 มิลลิเมตร ซึ่งทั้งหมดจะหมายความว่า… กรุงเทพมหานครและลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมดจะเจอปัญหาน้ำท่วมถี่ขึ้น และ หนักขึ้นคล้ายสถานการณ์น้ำท่วมปี 1995 และ 2011 อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก… และ คำว่า “ฝน 100 ปี” ก็ได้กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ผู้คนกำลังพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ให้รายละเอียดของปรากฏการณ์ฝนร้อยปีว่า เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดฝนตกหนักที่สุดในรอบ 100 ปี หรือ สถานการณ์ที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก และ กินเวลายาวนานกว่าปกติ… ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ใน 100 ปีข้างหน้า แต่ก็ไม่จำเป็นต้องครบ 100 ปีแล้วค่อยเกิด เพราะฝนตกหนักและตกนานในรอบร้อยปีอาจจะเกิดในปีนี้ ปีหน้า หรืออีกร้อยปีข้างหน้าได้หมด

อย่างไรก็ตาม… สถิติพื้นที่น้ำท่วมขังเดือนสิงหาคม ปี 2011 หรือ ปี พ.ศ. 2554 จาก GISTDA ชี้ว่า… ปี 2554 มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังทั่วประเทศ 5.59 ล้านไร่ ซึ่งถ้าเทียบกับสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมขังเดือนสิงหาคม ปี 2022 หรือ ปี พ.ศ. 2565 ที่มีเพียง 1.65 ล้านไร่… ยังถือว่าน้อยกว่าปีน้ำท่วมใหญ่กว่าสามเท่า ซึ่งถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ฝน 100 ปี ในระหว่างเดือนกันยายน–ตุลาคม 2022 แบบตกหนักและตกนานทำลายสถิติ 100 ปีย้อนหลัง… สถานการณ์น้ำส่วนเกินปีนี้ก็คง “เอาอยู่” จนถึงฤดูหนาวที่กำลังใกล้เข้ามา… แต่อะไรๆ ก็อาจจะเกิดขึ้นเหนือความคาดหมายก็ได้

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

US CPI… ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐอเมริกา

14 มีนาคม 2023… Bureau of Labor Statistics หรือ สำนักสถิติแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา ได้แถลงดัชนี CPI หรือ Consumer Price Index หรือ ดัชนีราคาผู้บริโภค อันเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ซึ่งนักลงทุนทั่วโลกต้องติดตาม และ ประเมินผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนของตัวเอง… และ ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา เดือนกุมภาพันธ์ 2023 เพิ่มขึ้น 6.0% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือ Year-on-Year หรือ YoY อันหมายถึงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์ 2023 อยู่ที่ 6.0% โดยชะลอลงมาจากอัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคม 2023 ซึ่งอยู่ที่ 6.4% และ นับเป็นอัตราต่ำสุดในรอบ 17 เดือน นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 5.4% แต่ก็ยังคงสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% อยู่มาก

Review of Maritime Transport 2022… สถานการณ์การจัดส่งสินค้าทางทะเลทั่วโลกจาก UNCTAD

รายงานตรวจสอบการขนส่งทางทะเลประจำปี 2022 หรือ Review of Maritime Transport for 2022 โดย United Nations Conference on Trade and Development หรือ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด หรือ UNCTAD คาดการณ์ว่า… การค้าทางทะเลทั่วโลกจะขยายตัวเฉลี่ย 1.4% ในปี 2022 และ 2023 โดยตัวเลขดังกล่าวได้ลดลงจากที่เคยขยายตัวประมาณ 3.2% ในปี 2021 และ ปริมาณการขนส่งโดยรวมอยู่ที่ 1.1 หมื่นล้านตันหลังจากลดลง 3.8% ในปี 2020

Coin / Token

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ Blockchain และ Coin กับ Token

Coin เป็นคริปโตที่ออกใช้โดยมี Blockchain ของตัวเอง ซึ่งการโอน Coin จะถูกหักค่าธรรมเนียม หรือ Fee เป็น Coin ชนิดเดียวกัน… ส่วน Token จะเป็นคริปโตที่ออกใช้โดยอาศัย Blockchain ของ Coin เมื่อมีการโอน Token จึงต้องมี Coin เอาไว้จ่ายค่าธรรมเนียม หรือ Fee ด้วย

Sky Cruise… แนวคิดเรือสำราญลอยฟ้า

Sky Cruise เป็นอังหาริมทรัพย์ลอยฟ้าที่ออกแบบให้ควบคุมการบินอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งจะบินลอยตัวค้างฟ้าด้วยมอเตอร์ขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า 20 ตัว โดยมีพลังงานไฟฟ้าจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน หรือ Nuclear Fusion เป็นแหล่งพลังงานซึ่งปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ และ ออกแบบให้บินบริการแก่นักท่องเที่ยวได้ถึง 5,000 คน โดยให้บริการได้นานนับปีโดยไม่ต้องลงจอดที่พื้นโลก