ยามเมื่อลมโหมแรง
บางคนสร้างกำแพง
บางคนสร้างกังหัน

Jackson Hole Economic Symposium Meeting 2023… 

การประชุมประจำปี Jackson Hole ที่ธนาคารกลางสหรัฐ หรือ Federal Reserve หรือ Fed จะจัดขึ้นที่เมือง Wyoming ทุกปีจะมีวาระการประชุมที่น่าสนใจติดตาม และ ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน… โดยข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส คาดว่า… Fed จะส่งสัญญาณการผ่อนคลายและลดการกระตุ้นเศรษฐกิจลง โดยการประชุม Jackson Hole ในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2023… และไม่ว่าผลการประชุมจะเป็นอย่างไร ย่อมส่งผลต่อทิศทางการลงทุน ทั้งในตลาดหุ้นและตลาดเงินในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้นักวิเคราะห์คาดว่า… Fed จะส่งสัญญาณการลดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจลง หลังจากที่ตัวเลขต่างๆ ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น และ อัตราการว่างงานลดลง

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนในโทเคนดิจิทัล…

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับ… การปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนใน “โทเคนดิจิทัล” การให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และ หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล… เพื่อให้กลไกการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถคุ้มครองผู้ลงทุน พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการระดมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ

อุตสาหกรรมคริปโต ครึ่งปีแรก 2023 เติบโตมีมูลค่า 1.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Binance Research ของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตยักษ์ใหญ่อย่าง Binance ได้ออกรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมคริปโตประจำครึ่งปีแรก 2023… ซึ่งการศึกษาของ Binance Research พบมูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 1.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ราว 40 ล้าน–ล้านบาท

SEZ Market Sounding… การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร หนองคาย และ ตาก

16 สิงหาคม พ.ศ. 2566… ท่านอธิบดีจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข้อมูลการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ Special Border Economic Zone หรือ SEZ ให้เกิดการค้า การลงทุน เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพิ่มการจ้างงานอันเป็นการสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และ เพื่อให้การพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการลงทุนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

How To Change An Asteroid Into A Space Habitat… แนวทางแปลงดาวเคราะห์น้อยไปเป็นที่อยู่อาศัยในอวกาศ

บทความทางวิชาการขนาด 65 หน้า ของ Professor Dr.David W. Jensen อดีตนักวิทยาศาสตร์ของ Rockwell Collins ได้ชี้แนะวิธีการสร้างสถานีอวกาศบนดาวเคราะห์น้อยเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในฐานะเผ่าพันธุ์สหดวงดาว หรือ Multiplanetary Species ซึ่งการขุดค้น และ ทำเหมืองบนดาวเคราะห์น้อยเพื่อแสวงหาสินแร่ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอวกาศ พร้อมๆ กับการดัดแปลงดาวเคราะห์น้อยให้เป็นที่อยู่อาศัยจึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงจากปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อต่อการออกแบบนิคมนอกโลก… ซึ่งดาวเคราะห์น้อยเป้าหมายมักจะสำรวจง่ายกว่าดาวเคราะห์หลักที่มีพื้นที่มาก ซึ่งดาวเคราะห์น้อยไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นค่อนข้างชัด และ จัดการเรื่องวงโคจร และ สถานะการทรงตัวค้างฟ้าได้ง่ายกว่าการสร้างสถานีอวกาศจากชิ้นส่วนที่ขนขึ้นไปจากดาวโลกอย่างที่เคยทำกันมา

Dryland Agriculture… ทำเกษตรในทุ่งแล้ง

ถึงแม้ดาวโลกจะเป็นดาวแห่งน้ำ… แต่ก็มีพื้นที่มากมายบนโลกที่แห้งแล้ง ขาดน้ำจืด และ ได้รับน้ำฝนต่อปีในปริมาณน้อย… แต่ผู้คนหลายล้านยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง ซึ่งบางพื้นที่แห้งแล้งเป็นทะเลทรายที่การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำได้ยากในสภาวะธรรมชาติ… ซึ่งมนุษย์ได้หาทางเอาชนะข้อจำกัดเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค และ น้ำทางการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไร ซึ่งทางเลือกลำดับต้นๆ ในการจัดการปัญหาพื้นที่แล้ง หรือ พื้นที่ๆ ได้รับน้ำฝนน้อยกว่า 50 นิ้วต่อปีก็คือ การทำระบบชลประทาน… แต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่แห้งแล้งที่ไม่สามารถจัดหาแหล่งน้ำจ่ายเข้าระบบชลประทานได้… ทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ถ้าต้องเพาะปลูกในพื้นที่แห้งแล้งโดยธรรมชาติแบบนั้นก็คือ ทำเกษตรในทุ่งแล้ง หรือ Dryland Agriculture ให้ได้

ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า… ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมในวันนี้ ได้เริ่มมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานกลาง หรือ Main office รวมถึงการสร้างความรับรู้ และ เข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมแล้ว โดยโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมเป็นโครงการที่มีความสำคัญที่จะมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ เป็นยุทธศาสตร์ชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม มีเป้าหมายที่จะทำให้จังหวัดนครพนมเป็น GATE WAY ประตูการค้าของประเทศไทย จากอีสานตอนบนสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ลาว เวียดนาม และ จีน

สินเชื่อแฟรนไชส์ จาก SME D Bank

SME D Bank หรือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อ SMEs ไทย ได้เดินหน้าส่งเสริมวงการธุรกิจแฟรนไชส์ไทย โดยออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อวงเงิน 400 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนซื้อแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานโดดเด่น… ซึ่งจะนำร่อง 2 แบรนด์ดัง คือ ร้านกาแฟ “Inthanin” และร้านสะดวกซัก “Otteri” ควบคู่กับการจัดโปรแกรมเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สร้างมาตรฐานแฟรนไชส์ และ ต่อยอดกิจการด้วยโมเดลแฟรนไชส์  

อัตราขั้นตํ่าของการประกอบการเกษตรพืชยางพารา และ ภาษีที่ดินสวนยางพารา

มีข่าวจาก “สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย” ซึ่งได้ส่งหนังสือ เรื่อง ขอให้พิจารณาการปรับอัตราขั้นตํ่าของการประกอบการเกษตรพืชยางพารา ตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรรม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง ขอทบทวนการคิดอัตราการจ่ายภาษีที่ดินขั้นตํ่า ในส่วนของการปลูกยาง จากอัตราขั้นตํ่า 80 ต้นต่อไร่ เป็น 25 ต้นต่อไร่… ตามที่กระทรวงการคลัง และ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ซึ่งในบัญชีแนบท้ายประกาศ กำหนดชนิดพืช “ยางพารา” มีอัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่ไว้ 80 ต้นต่อไร่ จึงจะเสียภาษีในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ของฐานภาษี ซึ่งเป็นอัตราต่ำสุด… นั่นหมายความว่า ถ้าเกษตรกร ปลูกยางพาราต่ำกว่าไร่ละ 80 ต้น ก็ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่า ที่อัตราไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี

พระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากฝิ่นและพืชเห็ดขี้ควาย เพื่อการผลิตมอร์ฟีนและยาต้านซึมเศร้า

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คุณไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า  รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในประเทศ เพื่อให้เกิดการผลิตสินค้า ตลอดจนยาและเวชภัณฑ์ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ทดลอง เพาะปลูก และ สกัดสารสำคัญจากฝิ่น และกำหนดพื้นที่ทดลองปลูก และ สกัดสารสำคัญจากพืชเห็ดขี้ควาย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย