ยามเมื่อลมโหมแรง
บางคนสร้างกำแพง
บางคนสร้างกังหัน

อัตราเงินเฟ้อของไทย เดือนพฤษภาคม 2566

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ขยายตัว 0.53%YoY โดยชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว 2.67%YoY ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 1.7%… ต่ำสุดในรอบ 21 เดือน จากราคาหมวดพลังงานที่กลับมาหดตัวครั้งแรกในรอบ 27 เดือน ที่ -9.55%YoY ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง และ ค่ากระแสไฟฟ้าที่ลดลงจากการปรับลดค่า Ft ในรอบเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 และ การมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ ในขณะที่หมวดอาหารสดขยายตัว 4.70%YoY ชะลอลงจากเดือน เมษายน ที่ 5.50%YoY จากราคาเนื้อสุกรที่ปรับลดลง

โครงการ Business Accelerator รุ่น 4… พัฒนาศักยภาพ SMEs สู่ Modern Trade โดยหอการค้าไทย

5 มิถุนายน 2566… คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า… หอการค้าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของโครงการ Business Accelerator ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการยกระดับธุรกิจ และ พัฒนาสินค้า เพื่อมุ่งสู่ช่องทางการขายกับ Modern Trade…

Artificial Super Intelligence… ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

ปี 2023 ถือเป็นปีที่กระแสการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในระดับสาธารณะ เกิดขึ้นจริงท่ามกลางการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม AI นักตอบคำถามอย่าง ChatGPT รวมทั้งแพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำนองเดียวกันอีกหลายค่ายที่เร่งแนะนำตัวเองต่อผู้ใช้ทั่วโลก… ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจนเห็นสถิติการใช้งานของแพลตฟอร์มใหญ่ๆ หลักๆ อย่างน่าสนใจ ถึงมีจะมีข่าวความวิตกกังวลถึงศักยภาพของปัญยาประดิษฐ์เหล่านี้ ที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า “อันตรายไม่ต่างจากดาบสองคม” ที่ต้องระมัดระวังกันให้มาก… โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง หรือ Artificial Super Intelligence หรือ ASI

สขญ… สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) 

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ สขญ. หรือ Big Data Institute (Public Organization หรือ BDi มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม… ซึ่งในทางปฏิบัติก็คือการยกระดับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ สวข. ให้เป็นหน่วยงานนิติบุคคล ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565… โดยภาระกิขของสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ สวข. ถูกจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มุ่งเน้นการให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Analytics ของภาครัฐ… กระทั่งวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) โดยโอนภาระหน้าที่ ทรัพย์สิน และ หนี้สิน จากสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ อีกทั้งขยายภารกิจในการส่งเสริมการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคเอกชนด้วย ทั้งนี้ในวาระเริ่มแรก ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสถาบันฯ ไปก่อน

Fiscal Responsibility Act… ร่างกฏหมายความรับผิดชอบทางการคลังของสหรัฐอเมริกาผ่านสภาล่างแล้ว

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ หรือ สภาล่างได้มีมติผ่านร่างกฎหมายการขยายเพดานหนี้ ที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “กฏหมายความรับผิดชอบทางการคลัง หรือ Fiscal Responsibility Act” ด้วยคะแนนเสียง 314 ต่อ 117 เสียง ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ จะถูกส่งเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาสหรัฐเป็นลำดับถัดไป และ หากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ก็จะส่งต่อให้ President Joe Biden ผู้นำสหรัฐ ลงนามเป็นกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

Thailand Travel Mart Plus 2023… Amazing New Chapters

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ร่วมกับพันธมิตร ได้จัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2023 หรือ TTM+ 2023 ภายใต้แนวคิด Visit Thailand Year 2023 :  Amazing New Chapters ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนำทัพผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็น Seller จำนวน 435 ราย และ ผู้ซื้อ หรือ Buyer จากทั่วโลก จำนวน 374 ราย… ร่วมเจรจาธุรกิจรูปแบบ B2B แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้า และ บริการด้านท่องเที่ยว ตอกย้ำคุณค่าและความหมายของการท่องเที่ยวไทย หรือ Meaningful Travel เพื่อหมุดหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

Neuralink… ไมโครชิปฝังสมองคน

รายงานข่าวกรณี FDA หรือ US Food and Drugs Administration ได้อนุมัติให้สตาร์อัพ Neuralink ที่มีนักลงทุนและหัวเรือใหญ่ชื่อ Elon Musk ให้ทดลองฝังชิปในมนุษย์ หรือ อนุมัติให้ทดลองในมนุษย์เพื่อช่วยฟื้นฟูการมองเห็น รวมทั้งสั่งการการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เชื่อมโยงระหว่าง “สมองคน กับ คอมพิวเตอร์” นั้น… ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการ DeepTech ที่ต้องจับตานวัตกรรมพลิกโลกอีกหนึ่งแนวคิด ซึ่งมีคนไม่กี่คนบนโลกที่กล้าคิดและกล้าลงทุนกับเทคโนโลยีระดับนี้

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

คุณพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค หรือ ดัชนี RSI หรือ Thailand Regional Economic Sentiment Index ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 จากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดโดยสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า… ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้า ที่จะปรับตัวดีขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ที่ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นต่อจากเดือนก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความคืบหน้ากรณีการเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2023 ตามเวลาท้องถิ่นกรุงวอชิงตัน ดีซี… ข้อมูลจากสำนักข่าวทุกแห่งในสหรัฐอเมริกา ได้รายงานความคืบหน้าการเจรจาเพิ่มเพดานหนี้ หรือ Debt Ceiling ระหว่างประธานาธิบดี Joe Biden กับ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกัน Kevin McCarthy ซึ่งบรรลุข้อตกลงระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เป็นเวลากว่า 90 นาที 

Zeabuz… เรือโดยสารไฟฟ้าไร้คนขับ

สตาร์ทอัพจากสวีเดน ชื่อ Zeabuz ได้เปิดตัวเรือไฟฟ้าโดยสารข้ามฟากจากงานวิจัยของ Norwegian University of Science and Technology ซึ่งเป็นเรือโดยสารไฟฟ้าไร้คนขับที่ใช้งานได้จริงแล้วในกรุงสตอกโฮล์ม หรือ Stockholm เมืองหลวงของสวีเดน โดยเปิดเส้นทางเดินเรือไร้คนขับสายแรกระหว่างเกาะ Kungsholmen กับ Søder Mellarstrand ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเรือเฟอร์รี่ EV สายแรกของโลกที่เดินเรือแบบไร้คนขับ และ ให้บริการแบบที่เรียกว่า Autonomy-as-a-Service ประเภท Urban Ferry